Kontakta oss på tlf: ​0414 - 500 60

GDPR - stärker skyddet av den personliga integriteten

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen stärker rättigheterna och ökar skyddet för medborgarna och ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

De uppgifter vi har registrerade om våra kunder kan vara namn, adress, telefonnummer, e-post, organisationsnummer. Uppgifterna finns registrerade p g a avtal (order och fakturering) och p g a rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet) Vidare finns även uppgifter om de arbeten som utförts till kund samt de varor som inhandlats av kund. Dessa uppgifter finns hos oss p g a berättigat intresse, så att vi ska kunna vidmakthålla en god service och hjälpa våra kunder med historik. Vi delar ej uppgifterna med tredje part.

Vill man som kund veta vad som finns registrerat hos oss skickar vi efter begäran ut denna information. Kunden kan även begära att bli raderad efter den rättsliga förpliktelsetidens utgång, 7 år enligt bokföringslagen.

Vill ni läsa mer om GDPR hittar ni information hos Datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen

Verkstad, maskinförsäljning och uthyrning i Gärsnäs

Adress >>

E. Olssons Bil- & Maskinverkstad AB
Pilgatan 11

27261 Gärsnäs

Tlf: 0414 - 500 60

Mobil: 0709 - 550 540
E-mail: mail@bomig.se

Org nr: 5564914595

E-mail till Kärcher service och försäljning: service@bomig.se 

Öppettider ››

Sommaröppettider i butik:

​Mån-Fre kl 08.00-16.00

Öppettider i verkstad:

Mån-Fre kl 7.00-16.00

Lörd, sönd o helgdagar stängt i både butik och verkstad

Midsommarafton, julafton och nyårsafton Stängt

i både butik och verkstad

​ 

Vi säljer ››

Sveriges första Kärcherstore